APK1 SI0032103887

ISIN:SI0032103887
Oznaka VP:APK1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:10.7.2019
Matična ali KID št. izdajatelja:8439010
LEI:485100NDT7YNX9UHWI72
Izdajatelj:AP KAPITAL 1 d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):AP KAPITAL 1, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.
Naslov:Tomšičeva ulica 004, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:AP KAPITAL 1, PRINOSNIŠKE OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:1,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Prinosniški
CFI koda:DBFSGB
FISN:APK/10.00 BD 20220605 SECD
Zajem podatka:17.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 19
Druge bistvene sestavine: -obrestna mera, način obračuna obresti:

Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 10,00 % letno na nominalno vrednost obveznice.

Skozi celotno obdobje trajanja obveznice se bodo obresti obračunavale od nominalne vrednosti obveznic na linearni način, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju, za katerega se računajo obresti (ki se začne na datum izdaje in konča na dan dospelosti v plačilo) in 365 dni v letu. Začetek obrestovanja je 05. junija 2019.

-dospelost plačila obresti in glavnice:

Nominalna vrednost glavnice in natečene obresti iz obveznic dospejo v izplačilo v celoti v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznic 05. junij 2022 oziroma na dan odpoklica (če je prišlo do predčasnega odpoklica).

-način izplačila obveznosti iz obveznic:

Obveznosti iz obveznic se izplačujejo vveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana