ADV01 SI0032103911

ISIN:SI0032103911
Oznaka VP:ADV01
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:4.11.2019
Matična ali KID št. izdajatelja:6915159
LEI:4851000044VCR8M7II63
Izdajatelj:ADVENTURA Investments d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):ADVENTURA Investments, upravljanje družb, d.o.o.
Naslov:Vošnjakova ulica 003, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:ADVENTURA HOLDING, OBVEZNICE 1. IZDAJE 04/11/2024
Nominalni znesek:20.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:100
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUBR
FISN:ADV/3.50 BD 20241104 UNSEC
Zajem podatka:14.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 9
Druge bistvene sestavine: 1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
Obveznice družbe Adventura holding, upravljanje družb, d.d. (v nadaljevanju: "Izdajatelj") v skupnem nominalnem znesku do 10.000.000,00 EUR z obročnim izplačilom glavnice in končno zapadlostjo 4.11.2024 (v nadaljevanju: Dan Končne Dospelosti) so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 100.000,00 EUR vsaka (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 13: "Obveznice").
Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju "Centralni Register"), ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba, Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju "KDD"). Obveznice ne bodo v nobenem primeruveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana