PLC2 SI0032103937

ISIN:SI0032103937
Oznaka VP:PLC2
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:25.11.2019
Matična ali KID št. izdajatelja:2145901
LEI:4851005WCA8LI3PRKB50
Izdajatelj:ELEVATE d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):ELEVATE, družba za nepremičnine, d.o.o.
Naslov:Litostrojska cesta 052, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:VZAJEMCI NEPREMIČNINE, OBV. 2. IZDAJE 21/11/2021
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:PLC/5.00 BD 20211121 UNSEC
Zajem podatka:13.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, način obračuna obresti in obračunska obdobja:

Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 5,00 % letno.

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti Obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo Obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Natečene obresti v posameznem obračunskem obdobju se ne pripisujejo glavnici.
Prvo obračunsko obdobje za obračun obresti iz Obveznic traja od vključno dneva izdaje Obveznic do vključno zadnjega dne pred datumom sledečega leta, ki se po dnevu in mesecu ujema z dnevom izdaje Obveznic. Drugo obračunsko obdobje traja od dneva sledečega leta, ki se po dnevu in mesecu ujema z datumom izdaje obveznic, do dneva zapadlosti obveznic.
Znesek obresti iz Obveznic za posamezno obračunsko obdobje se izračuna od zneskaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana