IN01 SI0032103952

ISIN:SI0032103952
Oznaka VP:IN01
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:23.12.2019
Matična ali KID št. izdajatelja:5289297
LEI:485100FSBTBUQEMVHO13
Izdajatelj:INCOM d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovščina
Naslov:TOVARNIŠKA CESTA 006A, 5270 AJDOVŠČINA, SLOVENIA
Ime VP:INCOM, OBVEZNICE 1. IZDAJE 23/12/2024
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:158
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:INC/3.50 BD 20241223 UNSEC
Zajem podatka:11.4.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 5
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, način obračuna obresti in obračunska obdobja:

Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 3,50 % letno.

V primeru, da Izdajatelj krši dane zaveze glede poslovanja in imetnik Obveznice ne uresniči pravice do predčasnega plačila terjatev iz Obveznice, obrestna mera znaša za čas od vključno dneva ugotovitve kršitve zavez do (vendar ne vključno) dneva ugotovitve ponovnega spoštovanja zavez 4,50 % letno.

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti Obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo Obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju, ki predstavlja obdobje od dneva izdaje Obveznic do prvega dneva dospelosti plačila obresti in obdobja od dneva dospelosti plačila obresti do prvega naslednjega dneva dospelosti (vključno s prvim dnem takega obdobja, vendar brez vključitveveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana