GHU1 SI0032104000

ISIN:SI0032104000
Oznaka VP:GHU1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:24.6.2020
Matična ali KID št. izdajatelja:8847657
LEI:485100YM28QEN6BHMN45
Izdajatelj:EQUINOX d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.
Naslov:Dunajska cesta 005, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:EQUINOX, OBVEZNICE 1. IZDAJE 24/06/2023
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:EQN/3.40 BD 20230624 UNSEC
Zajem podatka:16.4.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 6
Druge bistvene sestavine: 1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
1.1 Obveznice družbe UNION HOTELI d.d., (v nadaljevanju: Izdajatelj) v skupnem nominalnem znesku največ 10.000.000,00 EUR (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 13: Obveznice) so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 100.000,00 EUR vsaka.
1.2 Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Centralni Register), ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba, Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: KDD). Obveznice ne bodo v nobenem primeru izdane v obliki globalnih ali materializiranih obveznic, niti zanje ne bodo izdani obrestni kuponi.
1.3 Obvezniceveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana