APP1 SI0032104018

ISIN:SI0032104018
Oznaka VP:APP1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:20.7.2020
Matična ali KID št. izdajatelja:8603391
LEI:485100V7OWMTHKW01A65
Izdajatelj:AP KAPITAL 2 d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):AP KAPITAL 2, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.
Naslov:Tomšičeva ulica 004, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:AP KAPITAL 2, PRINOSNIŠKE OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:1,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Prinosniški
CFI koda:DBFSGB
FISN:APP/8.00 BD 20230627 SECD
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 7
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, način obračuna obresti:

Letna obrestna mera je fiksna in znaša 8,00% na nominalno vrednost obveznice. Obresti se obračunavajo na linearni način, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju, za katerega se računajo obresti (ki se začne na datum izdaje in konča na dan dospelosti v plačilo) in 365 dni v letu. Obresti so v izračunu obresti zaokrožene na štiri decimalna mesta. Znesek, ki se izplača imetniku obveznice, se ob izplačilu zaokroži na dve decimalni mesti.
Začetek obrestovanja je 27.06.2020.

- dospelost plačila obresti in glavnice:

Glavnica in natečene obresti dospejo v plačilo ob končnem dospetju obveznice oziroma v primeru predčasnega odpoklica na datum odpoklica obveznice. Obresti iz obveznic prenehajo teči z dnem dospelosti obveznic.

- način izplačila obveznosti iz obveznic:več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana