IMA1 SI0032104026

ISIN:SI0032104026
Oznaka VP:IMA1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:7.8.2020
Matična ali KID št. izdajatelja:8131473
LEI:485100FQEYSDTA7VC652
Izdajatelj:IMO-RENT INVEST d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):IMO-RENT INVEST, nepremičninska vlaganja d.o.o.
Naslov:Opekarniška cesta 002C, 3000 CELJE, SLOVENIA
Ime VP:IMMORENT ALFA, OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:200.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:IMI/8.00 BD 20221028 UNSEC
Zajem podatka:12.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 10
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, način obračuna in izplačila obresti:

Obrestna mera obveznic je fiksna in znaša 8 % letno na glavnico obveznice.
Glavnica obveznic se obrestuje od dne 28.07.2020 dalje po obrestni meri. Obresti se plačujejo za nazaj kvartalno, 28.10., 28.01., 28.04. in 28.07. vsakega leta, začenši s 28.10.2020 (v nadaljevanju vsak takšen dan: dan dospelosti plačila obresti). Obresti iz obveznic prenehajo teči z dnem dospelosti izplačila glavnice obveznic.
Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na prvi dan obračunskega obdobja (28.07.2020, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti (28.10.2020, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice), vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznicveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana