VA01 SI0032104067

ISIN:SI0032104067
Oznaka VP:VA01
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:21.12.2020
Matična ali KID št. izdajatelja:2147599
LEI:549300TMOTER5UE73D19
Izdajatelj:VALIANT d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.
Naslov:Dunajska cesta 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:VALIANT, OBVEZNICE 1. IZDAJE 21/06/2024
Nominalni znesek:50.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:VAL/4.00 BD 20240621 UNSEC
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 7
Druge bistvene sestavine: - Obrestna mera: 4,00 % letno

- Način obračuna obresti in obračunska obdobja:

Glavnica Obveznic se obrestuje od dne 21.12.2020 (Dan Izdaje) dalje po Obrestni Meri in obresti se plačujejo za nazaj, 21.12. vsakega leta, začenši z 21.12.2021 in dne 21.6.2024 (v nadaljevanju vsak takšen dan: Dan Dospelosti Plačila Obresti).

Vsak znesek obresti iz Obveznic se izračuna po Obrestni Meri, veljavni na dan, ko takšen znesek dospe v plačilo.

Znesek obresti za eno denominacijo Obveznic, ki se izplača na posamezni dan, se izračuna od vsakokratne glavnice ene denominacije Obveznic v času trajanja obdobja, za katerega se računajo obresti (in vključuje tudi morebitni obrok glavnice, ki dospe v plačilo na takšen dan), in se pri izplačilu zaokroži navzdol na najbližjih 0,01 EUR.

Če se obresti iz Obveznic računajo za obdobje, ki je krajševeč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana