VA01 SI0032104067

ISIN:SI0032104067
Oznaka VP:VA01
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:21.12.2020
Matična ali KID št. izdajatelja:2147599
LEI:549300TMOTER5UE73D19
Izdajatelj:VALIANT d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.
Naslov:Dunajska cesta 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:VALIANT, OBVEZNICE 1. IZDAJE 21/06/2024
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:18
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:VAL/4.00 BD 20240621 UNSEC
Zajem podatka:10.8.2022
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: - Obrestna mera: 4,00 % letno

- Način obračuna obresti in obračunska obdobja:

Glavnica Obveznic se obrestuje od dne 21.12.2020 (Dan Izdaje) dalje po Obrestni Meri in obresti se plačujejo za nazaj, 21.12. vsakega leta, začenši z 21.12.2021 in dne 21.6.2024 (v nadaljevanju vsak takšen dan: Dan Dospelosti Plačila Obresti).

Vsak znesek obresti iz Obveznic se izračuna po Obrestni Meri, veljavni na dan, ko takšen znesek dospe v plačilo.

Znesek obresti za eno denominacijo Obveznic, ki se izplača na posamezni dan, se izračuna od vsakokratne glavnice ene denominacije Obveznic v času trajanja obdobja, za katerega se računajo obresti (in vključuje tudi morebitni obrok glavnice, ki dospe v plačilo na takšen dan), in se pri izplačilu zaokroži navzdol na najbližjih 0,01 EUR.

Če se obresti iz Obveznic računajo za obdobje, ki je krajševeč...

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV2 strank do nadaljnega ne sprejemamo osebno; vloge stranke lahko pošljejo po pošti ali prek e-pošte.