KKK3 SI0032104075

ISIN:SI0032104075
Oznaka VP:KKK3
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:22.12.2020
Matična ali KID št. izdajatelja:5156572
LEI:48510000K7K34ZGX1M66
Izdajatelj:KOSTAK d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
Naslov:Leskovška cesta 002A, 8270 KRŠKO, SLOVENIA
Ime VP:KOSTAK, OBVEZNICE 3. IZDAJE 22/12/2023
Nominalni znesek:75.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUAR
FISN:KKK/3.50 BD 20231222 UNSEC
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 7
Druge bistvene sestavine: - Druge obveznosti izdajatelja:

Izdajatelj se zavezuje, da bo obveznosti iz obveznic zavaroval z odstopom v zavarovanje vseh sedanjih in bodočih terjatev, ki jih ima oz. jih bo imel do svojega dolžnika:
-po Pogodbi o načinu obračunavanja stroškov javne službe sklenjeni s Komunalo Nova Gorica d.d., z veljavnostjo do 31.12.2025, po kateri se obračunavajo storitve po koncesijskih pogodbah o izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje naslednjih udeleženih občin: Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko in Občina Šempeter-Vrtojba, v vrednosti 8.375.000 EUR.
Komunala Nova Gorica d.d. si po gornji pogodbi odtegne nadomestilo upravičenih stroškov v višini 5%. Neto vrednost pogodbe takoveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana