APT1 SI0032104083

ISIN:SI0032104083
Oznaka VP:APT1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:5.3.2021
Matična ali KID št. izdajatelja:8768242
LEI:48510040AE7RERUCLO82
Izdajatelj:AP KAPITAL 4 d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):AP KAPITAL 4, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o.
Naslov:Tomšičeva ulica 004, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:AP KAPITAL 4, OBVEZNICE 1. IZDAJE 15/01/2024
Nominalni znesek:1,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:
CFI koda:DBFOGN
FISN:APT/8.00 BD 20240115 SR SUB
Zajem podatka:22.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 16
Druge bistvene sestavine: Spremembe pogojev obveznic na podlagi KD št. zadeve KDDCA13141 je KDD vpisala v centralni register dne 27.10.2021, prečiščeno besedilo pogojev obveznic po novem glasi:

Donos:
Letna obrestna mera je fiksna in znaša 8,00% na nominalno vrednost obveznice. Obresti se obračunavajo na linearni način, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju, za katerega se računajo obresti (ki se začne na datum izdaje in konča na dan dospelosti v plačilo) in 365 dni v letu. Obresti so v izračunu obresti zaokrožene na štiri decimalna mesta. Znesek, ki se izplača imetniku obveznice, se ob izplačilu zaokroži na dve decimalni mesti.

Tip obveznice:
Obveznice so prinosniške in tvorijo isti razred.

Pravilo poplačila:
Iz prilivov se bodo poravnale obveznosti do imetnikov obveznic APT1 v drugem vrstnem redu (glej Kaskadni model plačilveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana