VA02 SI0032104117

ISIN:SI0032104117
Oznaka VP:VA02
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:16.2.2021
Matična ali KID št. izdajatelja:2147599
LEI:549300TMOTER5UE73D19
Izdajatelj:VALIANT d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.
Naslov:Dunajska cesta 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:VALIANT, OBVEZNICE 2. IZDAJE 16/02/2024
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:VAL/4.00 BD 20240216 UNSEC
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 6
Druge bistvene sestavine: 1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL; NAMEN IZDAJE
1.1 Obveznice družbe VALIANT d.o.o. (v nadaljevanju: Izdajatelj) v skupnem nominalnem znesku do 500.000,00 EUR (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 8: Obveznice) so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 100.000,00 EUR vsaka.
1.2 Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Centralni Register), ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: KDD). Obveznice ne bodo v nobenem primeru izdane v obliki globalnih ali materializiranih obveznic, niti zanje ne bodo izdani obrestni kuponi.
1.3 Obveznice soveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana