ICO1 SI0032104133

ISIN:SI0032104133
Oznaka VP:ICO1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:5.3.2021
Matična ali KID št. izdajatelja:1721976
LEI:485100KT3OM5X7PX0631
Izdajatelj:INDIVIDA CONSULTUM d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):INDIVIDA CONSULTUM podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
Naslov:Ameriška ulica 008, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:INDIVIDA CONSULTUM, OBVEZNICE 1. IZDAJE 01/03/2023
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:ICO/5.00 BD 20230301 UNSEC
Zajem podatka:26.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: 1. IZDAJATELJ
INDIVIDA CONSULTUM
Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana
mat. št. 1721976000
dav. št. SI 28196767

2. VELIKOST IZDAJE
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic z oznako ICO1 (v nadaljevanju: Obveznice) je 990.000,00 EUR. Celotna izdaja Obveznic obsega 990 apoenov po nominalni vrednosti 1.000,00 EUR / apoen.

3. VRSTA IN OBLIKA OBVEZNIC
Obveznice so navadne, imenske, izdane v nematerializiranih obliki. Oznaka Obveznic je ICO1. ISIN koda je Obveznicam dodeljena s strani KDD ob vpisu v Centralni Register.
Obveznice so izdane v obliki nematerializiranih imenskih vrednostnih papirjev v nominalnem znesku po 1.000,00 EUR vsaka, v skladu z ZNVP-1, in vpisane v Centralnem Registru.
Obveznice ne bodo v nobenem primeru izdane v obliki globalnih ali materializiranih obveznic, niti zanje ne bodo izdani obrestniveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana