TVL1 SI0032104141

ISIN:SI0032104141
Oznaka VP:TVL1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:29.6.2021
Matična ali KID št. izdajatelja:8111774
LEI:48510056KTTCFMM04W72
Izdajatelj:Tivoli d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o.
Naslov:Železna cesta 018, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:TIVOLI, OBVEZNICE 1. IZDAJE 31/12/2023
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:TVL/7.00 BD 20231231 UNSEC
Zajem podatka:11.4.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 5
Druge bistvene sestavine: PRESEČNI DAN: en delovni dan pred dnem dospelosti posamezne obveznosti.

OSTALE BISTVENE SESTAVINE - POGOJI OBVEZNIC
Obveznosti izdajatelja in pravice iz obveznic so v popolnosti opisane v spodaj navedenih Pogojih Obveznic (tudi Pogoji), ki veljajo za vsako izmed obveznic:

1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL

1.1. Obveznice družbe Tivoli d.o.o. so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 100.000,00 EUR vsaka. Vse obveznice so istega razreda.
1.2. Obveznice so nominirane v valuti evro (EUR).
1.3. Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Centralni Register), ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba, Tivolska cestaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana