PLC3 SI0032104208

ISIN:SI0032104208
Oznaka VP:PLC3
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:1.9.2021
Matična ali KID št. izdajatelja:2145901
LEI:4851005WCA8LI3PRKB50
Izdajatelj:ELEVATE d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):ELEVATE, družba za nepremičnine, d.o.o.
Naslov:Litostrojska cesta 052, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:VZAJEMCI NEPREMIČNINE, OBV. 3. IZDAJE 31/08/2024
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:350
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:PLC/4.00 BD 20240831 UNSEC
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: - prodajna cena in obrestna mera:

Prodajna cena obveznice znaša 100 % njene nominalne vrednosti oziroma 1.000,00 EUR za eno obveznico.
Obrestna mera znaša 4,00 % letno in je nespremenljiva.

- način obračunavanja obresti:

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Natečene obresti v posameznem obračunskem obdobju se ne pripisujejo glavnici.
Prvo obračunsko obdobje za obračun obresti iz obveznic traja od vključno dneva izdaje obveznic do vključno zadnjega dne pred datumom sledečega leta, ki se po dnevu in mesecu ujema z dnevom izdaje obveznic. Drugo obračunsko obdobje traja od dneva sledečega leta, ki se po dnevu in mesecu ujema z datumom izdaje obveznic,več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana