IMI1 SI0032104224

ISIN:SI0032104224
Oznaka VP:IMI1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:30.11.2021
Matična ali KID št. izdajatelja:8131473
LEI:485100FQEYSDTA7VC652
Izdajatelj:IMO-RENT INVEST d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):IMO-RENT INVEST, nepremičninska vlaganja d.o.o.
Naslov:Opekarniška cesta 002C, 3000 CELJE, SLOVENIA
Ime VP:IMO-RENT INVEST, OBVEZNICE 1. IZDAJE 30/06/2025
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:160
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:IMI/7.00 BD 20250630 UNSEC
Zajem podatka:17.4.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 11
Druge bistvene sestavine: 1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
1.1. Obveznice družbe IMO-RENT INVEST d.o.o. so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 100.000,00 EUR vsaka. Vse obveznice so istega razreda.
1.2. Obveznice so nominirane v valuti evro (EUR).
1.3. Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Centralni Register), ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba, Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: KDD). Obveznice ne bodo v nobenem primeru izdane v obliki globalnih ali materializiranih obveznic, niti zanje ne bodo izdani obrestni kuponi.
1.4. Obveznice so prenosljive v skladu z določili ZNVP-1 ter drugih slovenskih predpisov in pravil terveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana