TVL2 SI0032104232

ISIN:SI0032104232
Oznaka VP:TVL2
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:7.1.2022
Matična ali KID št. izdajatelja:8111774
LEI:48510056KTTCFMM04W72
Izdajatelj:Tivoli d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o.
Naslov:Železna cesta 018, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:TIVOLI, OBVEZNICE 2. IZDAJE 31/12/2023
Nominalni znesek:60.859,34 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:TVL/10.00 BD 20231231 UNSEC
Zajem podatka:23.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 15
Druge bistvene sestavine: PRESEČNI DAN: en delovni dan pred dnem dospelosti posamezne obveznosti.

DRUGE BISTVENE SESTAVINE:

Obveznosti izdajatelja iz obveznic so neposredne, nepogojne in ne vsebujejo nobenih klavzul, ki bi vplivale na njihovo razvrščanje (nadrejanje ali podrejanje) v kapitalski strukturi izdajatelja.

Glavnica obveznice je enaka njenemu nominalnemu znesku.

Če obveznice ne bodo pred tem odpoklicane, bo glavnica obveznic izplačana dne 31.12.2023 (dan dospelosti).

Obrestna mera obveznic je fiksna in znaša 10,00% letno na glavnico obveznice, pri čemer se:
i. del obresti v višini 7,00% p.a. izplačuje kvartalno,
ii. del obresti v višini 3,00% p.a. izplača ob zapadlosti glavnice obveznic.

V primeru nastopa Kršitve izdajatelja iz Pogoja 8: ''Kršitve'' se obrestna mera na dan nastopa Kršitve in do dneva odprave Kršitveveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana