TIG1 SI0032104299

ISIN:SI0032104299
Oznaka VP:TIG1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:16.12.2022
Matična ali KID št. izdajatelja:7260571
LEI:485100LXS9RDG65VWH77
Izdajatelj:Titus Group d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):Titus Group, upravljanje podjetij d.o.o.
Naslov:Ferrarska ulica 012, 6000 KOPER - CAPODISTRIA, SLOVENIA
Ime VP:TITUS GROUP, OBVEZNICE 1. IZDAJE 16/12/2025
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:135
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:TIG/5.50 BD 20251216 UNSEC
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: 1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO OBVEZNIC
1.1 Ti Pogoji urejajo pravice iz obveznic družbe Titus Group d.o.o. (v nadaljevanju: Izdajatelj), izdanih v skupnem nominalnem znesku do 15.000.000 EUR in zapadlostjo leta 2025 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 13: Obveznice).
1.2 Obveznice so izdane v nominalnem znesku po 100.000,00 EUR vsaka kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Centralni Register), ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba, Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju KDD). Obveznice ne bodo v nobenem primeru izdane v obliki zbirnih ali posamičnih pisnih listin.
1.3 Obveznice so prenosljive v skladu z določiliveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana