POL1 SI0032104315

ISIN:SI0032104315
Oznaka VP:POL1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:20.1.2023
Matična ali KID št. izdajatelja:3277542
LEI:4851003WL8203V4UES38
Izdajatelj:POLFIN d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):POLFIN poslovno svetovanje d.o.o.
Naslov:Slovenska cesta 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:POLFIN, OBVEZNICE 1. IZDAJE 18/01/2027
Nominalni znesek:39.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:70
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUBR
FISN:POL/5.20 BD 20270118 UNSEC
Zajem podatka:16.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 4
Druge bistvene sestavine: 1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
1.1. Obveznice družbe POLFIN d.o.o. so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 50.000,00 EUR vsaka. Vse obveznice so istega razreda.
1.2. Celotna izdaja obveznic obsega 70 apoenov obveznic. Skupna nominalna vrednost izdaje obveznic POF1 znaša 3.500.000,00 EUR.
1.3. Obveznice so nominirane v valuti evro (EUR).
1.4. Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Centralni Register), ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: KDD). Obveznice ne bodo v nobenem primeru izdane v obliki globalnih ali materializiranih obveznic, niti zanje ne bodo izdani obrestni kuponi. več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana