ICO2 SI0032104323

ISIN:SI0032104323
Oznaka VP:ICO2
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:10.3.2023
Matična ali KID št. izdajatelja:1721976
LEI:485100KT3OM5X7PX0631
Izdajatelj:INDIVIDA CONSULTUM d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):INDIVIDA CONSULTUM podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o.
Naslov:Ameriška ulica 008, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:INDIVIDA CONSULTUM, OBVEZNICE 2. IZDAJE 01/03/2025
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:990
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:ICO/5.50 BD 20250301 UNSEC
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: VRSTA IN OBLIKA OBVEZNIC
Obveznice so navadne, imenske, izdane v nematerializiranih obliki. Oznaka Obveznic je ICO2. ISIN koda je Obveznicam dodeljena s strani KDD ob vpisu v Centralni Register.
Obveznice so izdane v obliki nematerializiranih imenskih vrednostnih papirjev v nominalnem znesku po 1.000,00 EUR vsaka, v skladu z ZNVP-1, in vpisane v Centralnem Registru.
Obveznice ne bodo v nobenem primeru izdane v obliki globalnih ali materializiranih obveznic, niti zanje ne bodo izdani obrestni kuponi, ki bi dospeli pred dospetjem glavnice.

VALUTA
Obveznice so izdane in vplačane v valuti evro (EUR).

DOSPELOST OBVEZNIC
Obveznice dospejo v plačilo dne 1. 3. 2025 (v nadaljevanju: dan dospelosti).
Izdajatelj in posamezni imetnik Obveznic se lahko naknadno dogovorita, da se datum dospelosti podaljša za eno leto, tako da Obveznice dospejoveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana