UIN1 SI0032104364

ISIN:SI0032104364
Oznaka VP:UIN1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:3.7.2023
Matična ali KID št. izdajatelja:8629234
LEI:485100ITU14W8BV7SG16
Izdajatelj:U-INVEST d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):U-INVEST, družba za investiranje, d.o.o.
Naslov:Litostrojska cesta 052, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:U-INVEST, OBVEZNICE 1. IZDAJE 02/07/2025
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:61
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:UIN/5.00 BD 20250702 UNSEC
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - Tip finančnega instrumenta:
Obveznica – navadna imenska, nematerializirana, dvoletna obveznica z oznako UIN1 in ISIN kodo SI0032104364 (v nadaljevanju »obveznica«)

- Vrsta finančnega instrumenta: Obveznica, nominirana v EUR

- Dan izdaje: 3. 7. 2023

- Dan dospelosti obveznice: 2. 7. 2025

- Dan dospelosti plačila obresti:
1. kupon 31. 1. 2024,
2. kupon 31. 1. 2025 ter
3. kupon ob dospelosti obveznice 2. 7. 2025.

- Prodajna cena in obrestna mera:
Prodajna cena obveznice znaša 100 % njene nominalne vrednosti oziroma 1.000,00 EUR za eno obveznico.
Obrestna mera znaša 5,00 % letno in je nespremenljiva.

- Način obračunavanja obresti:
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic,več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana