PLC6 SI0032104380

ISIN:SI0032104380
Oznaka VP:PLC6
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:20.9.2023
Matična ali KID št. izdajatelja:2145901
LEI:4851005WCA8LI3PRKB50
Izdajatelj:ELEVATE d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):ELEVATE, družba za nepremičnine, d.o.o.
Naslov:Litostrojska cesta 052, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:ELEVATE, OBVEZNICE 6. IZDAJE 19/09/2027
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:269
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:PLC/7.00 BD 20270919 UNSEC
Zajem podatka:16.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - Tip finančnega instrumenta:
Obveznica – navadna imenska, nematerializirana, štiriletna obveznica z oznako PLC6 in ISIN kodo SI0032104380 (v nadaljevanju »obveznica«).

- Vrsta finančnega instrumenta: Obveznica, nominirana v EUR.

- Dan izdaje: 20. 9. 2023

- Dan dospelosti obveznice: 19. 9. 2027

- Dan dospelosti plačila obresti:
1. kupon 31. 1. 2024
2. kupon 31. 1. 2025
3. kupon 31. 1. 2026
4. kupon 31. 1. 2027 ter
5. kupon ob dospelosti obveznice 19. 9. 2027.

- Prodajna cena in obrestna mera:
Prodajna cena obveznice znaša 100 % njene nominalne vrednosti oziroma 1.000,00 EUR za eno obveznico.
Obrestna mera znaša 7,00 % letno in je nespremenljiva.

- Način obračunavanja obresti:
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, daveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana