PLC8 SI0032104414

ISIN:SI0032104414
Oznaka VP:PLC8
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:4.10.2023
Matična ali KID št. izdajatelja:2145901
LEI:4851005WCA8LI3PRKB50
Izdajatelj:ELEVATE d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):ELEVATE, družba za nepremičnine, d.o.o.
Naslov:Litostrojska cesta 052, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:ELEVATE, OBVEZNICE 8. IZDAJE 03/10/2025
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:290
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:PLC/7.00 BD 20251003 UNSEC
Zajem podatka:16.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - Vrsta finančnega instrumenta: Obveznica, nominirana v EUR.

- Dan izdaje: 4. 10. 2023

- Dan dospelosti obveznice: 3. 10. 2025

- Dan dospelosti plačila obresti:
1. kupon 31. 1. 2024
2. kupon 31. 1. 2025 ter
3. kupon ob dospelosti obveznice 3. 10. 2025.

- Prodajna cena in obrestna mera:
Prodajna cena obveznice znaša 100 % njene nominalne vrednosti oziroma 1.000,00 EUR za eno obveznico
Obrestna mera znaša 7,00 % letno in je nespremenljiva.

- Način obračunavanja obresti:
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Natečene obresti v posameznem obračunskem obdobju se ne pripisujejo glavnici.
Odveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana