UIN5 SI0032104455

ISIN:SI0032104455
Oznaka VP:UIN5
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:26.10.2023
Matična ali KID št. izdajatelja:8629234
LEI:485100ITU14W8BV7SG16
Izdajatelj:U-INVEST d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):U-INVEST, družba za investiranje, d.o.o.
Naslov:Litostrojska cesta 052, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:U-INVEST, OBVEZNICE 5. IZDAJE 25/10/2025
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:187
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:UIN/7.00 BD 20251025 UNSEC
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - Dan dospelosti obveznice: 25. 10. 2025

- Dan dospelosti plačila obresti:
1. kupon 31. 1. 2024,
2. kupon 31. 1. 2025 ter
3. kupon ob dospelosti obveznice 25. 10. 2025.

- Prodajna cena in obrestna mera:
Prodajna cena obveznice znaša 100 % njene nominalne vrednosti oziroma 1.000,00 EUR za eno obveznico.
Obrestna mera znaša 7,00 % letno in je nespremenljiva.

- Način obračunavanja obresti:
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Natečene obresti v posameznem obračunskem obdobju se ne pripisujejo glavnici.
Od dneva prejetega vplačila do datuma izdaje obveznice dne 26. 10. 2023 izplača obresti izdajatelj sam po metodi,več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana