SIJ8 SI0032104489

ISIN:SI0032104489
Oznaka VP:SIJ8
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:2.11.2023
Matična ali KID št. izdajatelja:5046432
LEI:485100003F88DB0D7O78
Izdajatelj:SIJ d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.
Naslov:Gerbičeva ulica 098, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SIJ, OBVEZNICE 02/11/2026
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:190
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:SIJ/7.00 BD 20261102 UNSEC
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: 1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
1.1 Obveznice družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., (v nadaljevanju: Izdajatelj) v skupnem nominalnem znesku do 30 milijonov EUR (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 13: Obveznice) so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 100.000,00 EUR vsaka.
1.2 Obveznice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Centralni Register), ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: KDD). Obveznice ne bodo v nobenem primeru izdane v obliki globalnih ali materializiranih obveznic, niti zanje ne bodo izdani obrestni kuponi.
1.3 Obvezniceveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana