PLC20 SI0032104711

ISIN:SI0032104711
Oznaka VP:PLC20
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:22.4.2024
Matična ali KID št. izdajatelja:2145901
LEI:4851005WCA8LI3PRKB50
Izdajatelj:ELEVATE d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):ELEVATE, družba za nepremičnine, d.o.o.
Naslov:Litostrojska cesta 052, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:ELEVATE, OBVEZNICE 21/04/2026
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:234
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUGR
FISN:PLC/7.00 BD 20260421 UNSEC
Zajem podatka:13.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: - Vrsta finančnega instrumenta: Obveznica, nominirana v EUR

- Dan izdaje: 22. 4. 2024

- Dan dospelosti obveznice: 21. 4. 2026

- Dan dospelosti plačila obresti:
1. kupon 31. 1. 2025,
2. kupon 31. 1. 2026
3. kupon ob dospelosti obveznice 21. 4. 2026.

- Prodajna cena in obrestna mera:
Prodajna cena obveznice znaša 100 % njene nominalne vrednosti oziroma 1.000,00 EUR za eno obveznico.
Obrestna mera znaša 7,00 % letno in je nespremenljiva.

- Način obračunavanja obresti:
Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestnem obdobju in dejansko število dni v letu. Natečene obresti v posameznem obračunskem obdobju se ne pripisujejo glavnici.
Prvo obračunskoveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana