ILA01 SI0032201376

ISIN:SI0032201376
Oznaka VP:ILA01
Vrsta VP:Zamenljive obveznice
Prva izdaja:7.12.2011
Matična ali KID št. izdajatelja:2268396
LEI:48510000WGMOL8DGP396
Izdajatelj:ILANA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ILANA, svetovanje in investiranje, d.d.
Naslov:LITOSTROJSKA CESTA 052, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:ILANA, ZAMENLJIVE OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:10.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DCFGFR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 12
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, obračunska obdobja in način obračuna obresti:

Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 5 % letno.

Obresti se obračunavajo za obrestno obdobje od 11. oktobra 2011 do 31. decembra 2014.

Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovanem obdobju in dejansko število dni v letu.

Obresti se zaokrožijo na dve decimalni mesti.

- dospelost plačila obresti in glavnice:

Nominalna vrednost glavnice, povečana za znesek natečenih obresti, dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice dne 31. decembra 2014.

- presečni dan za izplačilo obresti in glavnice:

Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavniceveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana