PEK02 SI0032500439

ISIN:SI0032500439
Oznaka VP:PEK02
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:8.10.2012
Matična ali KID št. izdajatelja:5025796
LEI:549300CAAOUTT4QDOZ16
Izdajatelj:PETROL d.d., Ljubljana
Izdajatelj (dolgi naziv):PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Naslov:DUNAJSKA CESTA 050, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:PETROL, KOMERCIALNI ZAPIS 27/03/2013
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera, način obračuna obresti in obrestno obdobje:

Obrestna mera znaša 3,80 % letno.

Obresti se izračunajo z uporabo navadnega obrestnega obračuna in dekurzivnega načina obrestovanja, pri čemer se upošteva dejansko število dni do dospelosti in 360 dni v letu.

Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne dne 27. seprembra 2012 in konča na dan dospelosti komercialnega zapisa dne 27. marca 2013.

- način izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov:

Obveznosti iz komercialnih zapisov se izplačujejo v EUR.

Ni izplačila obresti. Obresti so obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnega zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnega zapisa.

Glavnica zapade v plačilo v celoti v enkratnem znesku na danveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana