MEL05 SI0032500447

ISIN:SI0032500447
Oznaka VP:MEL05
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:16.10.2012
Matična ali KID št. izdajatelja:5300231
LEI:549300X47J0FW574JN34
Izdajatelj:Mercator d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):Poslovni sistem Mercator d.o.o.
Naslov:DUNAJSKA CESTA 107, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:MERCATOR, KOMERCIALNI ZAPIS 01/04/13
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov:

Glavnica zapade v plačilo v celoti v enkratnem znesku na dan dospelosti komercialnega zapisa, to je 01.04.2013.

Če dan dospelosti obveznosti iz komercialnega zapisa ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku komercialnega zapisa ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz komercialnega zapisa do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila preko sistema TARGET v domačem denarju na račune in sicer v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.

- presečni dan za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov:

Upravičenec do izplačila obveznostiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana