TSK01 SI0032500827

ISIN:SI0032500827
Oznaka VP:TSK01
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:11.3.2014
Matična ali KID št. izdajatelja:5014018
LEI:5493003GE7UJGPQAMN79
Izdajatelj:TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Naslov:CIGALETOVA ULICA 015, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:TELEKOM SLOVENIJE, KOMERCIALNI ZAPIS 05/12/2014
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:N/A
Zajem podatka:26.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov:

Obveznosti iz komercialnih zapisov se izplačujejo v EUR.

Ni izplačila obresti. Obresti so obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnega zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnega zapisa.

Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 05. decembra 2014 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Izplačilo se izvede v celoti v enkratnem znesku.

Če dan dospelosti obveznosti iz komercialnega zapisa ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru upravičencu komercialnih zapisov ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz komercialnih zapisov do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, naveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana