IML01 SI0032501122

ISIN:SI0032501122
Oznaka VP:IML01
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:21.11.2014
Matična ali KID št. izdajatelja:1317342
LEI:213800CJL8BEGCDR4525
Izdajatelj:IMPOL 2000 d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):IMPOL 2000 družba za upravljanje d.d.
Naslov:PARTIZANSKA ULICA 038, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, SLOVENIA
Ime VP:IMPOL 2000, KOMERCIALNI ZAPIS 16/11/2015
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 16.11.2015 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Izplačilo se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapisi ne bodo izplačevali obresti.

Če dan dospelosti obveznosti ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku komercialnega zapisa oziroma upravičencu do izplačila ne pripadejo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz komercialnih zapisov do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času, in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.

- presečni dan zaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana