GI02 SI0032501130

ISIN:SI0032501130
Oznaka VP:GI02
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:22.12.2014
Matična ali KID št. izdajatelja:1587714
LEI:529900AXYB1IBYBC2C81
Izdajatelj:GEN-I, d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Naslov:Vrbina 017, 8270 KRŠKO, SLOVENIA
Ime VP:GEN-I, KOMERCIALNI ZAPIS 15/12/2015
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:N/A
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov:

Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 15. decembra 2015 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Izplačilo se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti.

Če dan dospelosti obveznosti iz komercialnega zapisa ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku komercialnih zapisov oziroma upravičencu do izplačila ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz komercialnih zapisov do prvega naslednjega delovnega dne.

Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prostveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana