SMS01 SI0032501270

ISIN:SI0032501270
Oznaka VP:SMS01
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:22.5.2015
Matična ali KID št. izdajatelja:5459001
LEI:48510000MBH6EWCSWJ19
Izdajatelj:POMGRAD d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.
Naslov:Bakovska ulica 031, 9000 MURSKA SOBOTA, SLOVENIA
Ime VP:SGP POMGRAD, KOMERCIALNI ZAPIS 19/02/2016
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 19.02.2016 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Izplačilo se izvede v celoti v enkratnem znesku.

Če dan dospelosti obveznosti iz komercialnega zapisa ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru upravičencu do izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz komercialnih zapisov do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.

- presečni dan za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov: več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana