VAL03 SI0032501346

ISIN:SI0032501346
Oznaka VP:VAL03
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:1.10.2015
Matična ali KID št. izdajatelja:2147599
LEI:549300TMOTER5UE73D19
Izdajatelj:VALIANT d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.
Naslov:Dunajska cesta 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:VALIANT, KOMERCIALNI ZAPIS 23/09/2016
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti, ki nastopi 360 dni od začetka obrestovanja komercialnega zapisa, t.j. dne 23.09.2016 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Izplačilo se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti.

- presečni dan za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov:

Upravičenec do izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa je imetnik komercialnega zapisa ali druga upravičena oseba, ki je dva delovna dneva pred dospelostjo vpisana v centralnem registru.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana