MAJ03 SI0032501676

ISIN:SI0032501676
Oznaka VP:MAJ03
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:17.10.2016
Matična ali KID št. izdajatelja:5132061
LEI:48510000HLC1U7RC3W48
Izdajatelj:MLINOTEST d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):MLINOTEST Živilska industrija d.d.
Naslov:TOVARNIŠKA CESTA 014, 5270 AJDOVŠČINA, SLOVENIA
Ime VP:MLINOTEST, KOMERCIALNI ZAPIS 12/10/2017
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:MAJ/DISC CP 20171012 UNSEC
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 12.10.2017 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Izplačilo se izvede v celoti v enkratnem znesku v EUR. V vmesnem času komercialni zapis ne izplačuje obresti.

Če dan dospelosti obveznosti iz komercialnega zapisa ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru upravičencu do izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz komercialnega zapisa do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.

-več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana