LAK01 SI0032501718

ISIN:SI0032501718
Oznaka VP:LAK01
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:6.1.2017
Matična ali KID št. izdajatelja:5041929
LEI:5493008BBVTEY2EWWK46
Izdajatelj:Titus d.o.o. Dekani
Izdajatelj (dolgi naziv):Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohištvenega okovja, d.o.o.
Naslov:Dekani 005, 6271 DEKANI, SLOVENIA
Ime VP:Titus Dekani, KOMERCIALNI ZAPIS 19/12/2017
Nominalni znesek:10.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:LAD/DISC CP 20171219 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 5
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Ni izplačila obresti. Glavnica (nominalna vrednost) komercialnega zapisa se izplača v 4 obrokih, pri čemer zapade posamezni kupon v plačilo:
- 10.000 EUR na dan 30.06.2017
- 10.000 EUR na dan 31.07.2017
- 10.000 EUR na dan 30.11.2017 in
- 10.000 EUR na dan 19.12.2017

- presečni dan za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov:

Do izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa je upravičen imetnik komercialnega zapisa ali druga upravičena oseba, ki je en delovni dan pred dospelostjo vpisana v centralnem registru.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana