GRV05 SI0032501726

ISIN:SI0032501726
Oznaka VP:GRV05
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:24.1.2017
Matična ali KID št. izdajatelja:5163676
LEI:5493001KRYD613GTA170
Izdajatelj:Gorenje, d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
Naslov:Partizanska cesta 012, 3320 VELENJE, SLOVENIA
Ime VP:GORENJE, KOMERCIALNI ZAPIS 22/12/2017
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:GRV/DISC CP 20171222 UNSEC
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Izplačilo se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti. Dan izplačila, t.j. dan, ko bo izdajatelj klirinškodepotni družbi nakazal denarni znesek, ki je potreben za izplačilo zneskov iz komercialnih zapisov vsem imetnikom oziroma drugim upravičencem do izplačil iz komercialnih zapisov, je 22.12.2017. Izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov se bodo opravila skladno s Pravili KDD in Navodili KDD, ki bodo veljala za izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov ob njihovi dospelosti.

- presečni dan za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov:

Presečni dan, t.j. dan, ki je odločilen za določitev upravičenih oseb do izplačila glavnice komercialnih zapisov, t.j. v znesku nominalne vrednosti komercialnih zapisov, je 21.12.2017.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana