CAS02 SI0032501858

ISIN:SI0032501858
Oznaka VP:CAS02
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:9.6.2017
Matična ali KID št. izdajatelja:5033918
LEI:213800TBRBDCE5I2ZE70
Izdajatelj:Calcit d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o.
Naslov:STAHOVICA 015, 1242 STAHOVICA, SLOVENIA
Ime VP:Calcit, KOMERCIALNI ZAPIS 08/06/2018
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:CAS/DISC CP 20180608 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 08.06.2018 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Izplačilo se izvede v celoti v enkratnem znesku v EUR. V vmesnem času komercialni zapis ne izplačuje obresti. Obresti so obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnega zapisa odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnega zapisa.

Skladno z ZNVP-1 je izdajatelj dolžan vsa korporacijska dejanja, kamor spadajo tudi izpolnitve obveznosti iz komercialnih zapisov kot nematerializiranih vrednostnih papirjev, izvesti preko KDD in njenih članov, ki vodijo račune imetnikov. Denarne obveznosti iz komercialnega zapisa bo izdajatelj tako izpolnjeval v skladu s Pravili poslovanja KDD, veljavnimi v času izpolnitve.

Če dan dospelosti obveznosti iz komercialnegaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana