LAK02 SI0032501882

ISIN:SI0032501882
Oznaka VP:LAK02
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:4.8.2017
Matična ali KID št. izdajatelja:5041929
LEI:5493008BBVTEY2EWWK46
Izdajatelj:Titus d.o.o. Dekani
Izdajatelj (dolgi naziv):Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohištvenega okovja, d.o.o.
Naslov:Dekani 005, 6271 DEKANI, SLOVENIA
Ime VP:Titus Dekani, KOMERCIALNI ZAPIS 30/04/2018
Nominalni znesek:10.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:LAD/DISC CP 20180430 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Ni izplačila obresti. Glavnica (nominalna vrednost) komercialnega zapisa se izplača v dveh obrokih, pri čemer zapade posamezni kupon v plačilo:

- 10.000 EUR na dan 30.03.2018
- 10.000 EUR na dan 30.04.2018

- presečni dan za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov:

Za imetnika komercialnega zapisa na dan dospelosti posameznega kupona se šteje oseba, v katere korist je vpisan komercialni zapis v centralnem registru KDD d.d. en delovni dan pred dnevom dospelosti posameznega kupona.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana