GRV06 SI0032501973

ISIN:SI0032501973
Oznaka VP:GRV06
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:1.2.2018
Matična ali KID št. izdajatelja:5163676
LEI:5493001KRYD613GTA170
Izdajatelj:Gorenje, d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
Naslov:Partizanska cesta 012, 3320 VELENJE, SLOVENIA
Ime VP:GORENJE, KOMERCIALNI ZAPIS 21/12/2018
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:GRV/DISC CP 20181221 UNSEC
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Izplačilo komercialnih zapisov se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti. Dan izplačila je 21.12.2018. Izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov se bodo opravila skladno s Pravili KDD in Navodili KDD, ki bodo veljala za izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov ob njihovi dospelosti.

- presečni dan za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov:

Presečni dan, t.j. dan, ki je odločilen za določitev upravičenih oseb do izplačila glavnice komercialnih zapisov, t.j. v znesku nominalne vrednosti komercialnih zapisov, je en delovni dan pred dnem izplačila, t.j. 20.12.2018.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana