VAL09 SI0032502187

ISIN:SI0032502187
Oznaka VP:VAL09
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:24.9.2018
Matična ali KID št. izdajatelja:2147599
LEI:549300TMOTER5UE73D19
Izdajatelj:VALIANT d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.
Naslov:Dunajska cesta 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:VALIANT, KOMERCIALNI ZAPIS 19/09/2019
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:VAL/DISC CP 20190919 UNSEC
Zajem podatka:26.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti, ki nastopi 360 dni od začetka obrestovanja komercialnega zapisa, v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Izplačilo se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti.

- presečni dan za izplačilo obveznosti iz komercialnega zapisa:

Presečni dan, ki je odločilen za določitev upravičenih oseb do izplačila glavnice, je en delovni dan pred dnem izplačila, t.j. dne 18.9.2019.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana