INC06 SI0032502369

ISIN:SI0032502369
Oznaka VP:INC06
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:3.6.2019
Matična ali KID št. izdajatelja:5289297
LEI:485100FSBTBUQEMVHO13
Izdajatelj:INCOM d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovščina
Naslov:TOVARNIŠKA CESTA 006A, 5270 AJDOVŠČINA, SLOVENIA
Ime VP:INCOM, KOMERCIALNI ZAPIS 28/05/2020
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:INC/DISC CP 20200528 UNSEC
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti, ki nastopi 360 dni od začetka obrestovanja komercialnega zapisa, v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Izplačilo se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapis ne izplačuje obresti.

Dan izplačila, t.j. dan, ko se bo preko KDD izvedlo izplačilo zneskov iz komercialnih zapisov vsem imetnikom oziroma drugim upravičencem do izplačil iz komercialnih zapisov, je 28.05.2020.

Izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov se bodo opravila skladno s Pravili KDD in navodili KDD, ki bodo veljala za izplačila obveznosti iz komercialnih zapisov ob njihovi dospelosti.

- presečni dan za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov:

Presečni dan, t.j. dan, ki je odločilenveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana