GEN08 SI0032502401

ISIN:SI0032502401
Oznaka VP:GEN08
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:2.7.2019
Matična ali KID št. izdajatelja:1587714
LEI:529900AXYB1IBYBC2C81
Izdajatelj:GEN-I, d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Naslov:Vrbina 017, 8270 KRŠKO, SLOVENIA
Ime VP:GEN-I, KOMERCIALNI ZAPIS 26/06/2020
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:GEN/DISC CP 20200626 UNSEC
Zajem podatka:28.9.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa

Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 26.06.2020 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Izplačilo se izvede v celoti v enkratnem znesku v EUR. V vmesnem času komercialni zapis ne izplačuje obresti.

Če dan dospelosti obveznosti iz komercialnega zapisa ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru upravičencu do izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz komercialnega zapisa do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.

-več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana