TDV01 SI0032502419

ISIN:SI0032502419
Oznaka VP:TDV01
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:18.6.2019
Matična ali KID št. izdajatelja:1954598
LEI:485100612YAVVHLT5Y77
Izdajatelj:T - 2 d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.
Naslov:Verovškova ulica 064A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:T-2, KOMERCIALNI ZAPIS 15/06/2020
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:TDV/DISC CP 20200615 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: - presečni dan za upravičenost do izplačila:
1 delovni dan pred zapadlostjo.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana