VAL13 SI0032502559

ISIN:SI0032502559
Oznaka VP:VAL13
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:14.2.2020
Matična ali KID št. izdajatelja:2147599
LEI:549300TMOTER5UE73D19
Izdajatelj:VALIANT d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.
Naslov:Dunajska cesta 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:VALIANT, KOMERCIALNI ZAPIS 12/02/2021
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:VAL/DISC CP 20210212 UNSEC
Zajem podatka:18.4.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Če komercialni zapisi ne bodo pred datumom dospelosti izplačani ali odkupljeni in razveljavljeni, bodo izplačani v celoti in v enkratnem znesku na dan dospelosti v višini, ki je enaka nominalni vrednosti komercialnih zapisov.

- presečni dan za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov:

Presečni dan, ki je odločilen za določitev upravičenih oseb do izplačila glavnice, je 11.2.2021.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana