RES04 SI0032502625

ISIN:SI0032502625
Oznaka VP:RES04
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:28.4.2020
Matična ali KID št. izdajatelja:6003079
LEI:48510000Q712OV3SZK74
Izdajatelj:RESALTA d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):RESALTA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH STORITEV D.O.O.
Naslov:Šlandrova ulica 004B, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE, SLOVENIA
Ime VP:RESALTA, KOMERCIALNI ZAPIS 30/06/2020
Nominalni znesek:1,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYFUXR
FISN:RES/8.24 CP 20200630 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - obrestna mera in način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Obrestna mera: 8,24% za celotno obdobje komercialnega zapisa.

Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 30.06.2020. Na dan dospelosti se izplača glavnica v višini nominalne vrednosti. Na dan dospelosti se izvede tudi izplačilo kupona, ki nosi obrestno mero v višini 8,24%.

Če dan dospelosti obveznosti iz komercialnega zapisa ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se izplačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega izplačila. V tem primeru upravičencu do izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz komercialnega zapisa do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni katerikoli dan, ko posluje plačilni sistem TARGET2.

- presečni dan za izplačilo obveznostiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana