TDV02 SI0032502682

ISIN:SI0032502682
Oznaka VP:TDV02
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:15.6.2020
Matična ali KID št. izdajatelja:1954598
LEI:485100612YAVVHLT5Y77
Izdajatelj:T - 2 d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.
Naslov:Verovškova ulica 064A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:T-2, KOMERCIALNI ZAPIS 25/01/2021
Nominalni znesek:10.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:TDV/DISC CP 20210125 UNSEC
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - način izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa:

Izplačilo komercialnih zapisov se izvede v celoti v enkratnem znesku. V vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti.

- presečni dan za izplačilo obveznosti iz komercialnih zapisov:

Presečni dan, t.j. dan, ki je odločilen za določitev upravičenih oseb do izplačila glavnice komercialnih zapisov v znesku nominalne vrednosti komercialnih zapisov, je en delovni dan pred dnem izplačila, t.j. dne 22.1.2021.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana