VAL14 SI0032502724

ISIN:SI0032502724
Oznaka VP:VAL14
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:23.9.2020
Matična ali KID št. izdajatelja:2147599
LEI:549300TMOTER5UE73D19
Izdajatelj:VALIANT d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):VALIANT, trgovina, finance in svetovanje d.o.o.
Naslov:Dunajska cesta 009, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:VALIANT, KOMERCIALNI ZAPIS 22/09/2021
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:VAL/DISC CP 20210922 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - Presečni dan za upravičenost do izplačila: 21.09.2021

- Druge bistvene sestavine komercialnih zapisov:

Če komercialni zapisi ne bodo pred tem izplačani ali odkupljeni in razveljavljeni, bodo izplačani v celoti in v enkratnem znesku na Dan dospelosti v višini, ki je enaka nominalni vrednosti komercialnih zapisov.

Izplačila obresti ni. Obresti so obračunane vnaprej ter se ob vplačilu komercialnih zapisov odštejejo v obliki diskonta od nominalne vrednosti komercialnih zapisov.

Izdajatelj bo obveznosti iz komercialnih zapisov izplačeval na podlagi evidence imetništva v centralnem registru KDD na koncu zadnjega delovnega dne pred dospelostjo določene denarne obveznosti iz komercialnih zapisov. Plačila obveznosti bodo izvedena na denarne račune imetnikov oziroma upravičencev do plačila iz komercialnih zapisov na dan dospelosti plačila obveznostiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana