GEN11 SI0032503110

ISIN:SI0032503110
Oznaka VP:GEN11
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:19.4.2022
Matična ali KID št. izdajatelja:1587714
LEI:529900AXYB1IBYBC2C81
Izdajatelj:GEN-I, d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Naslov:Vrbina 017, 8270 KRŠKO, SLOVENIA
Ime VP:GEN-I, KOMERCIALNI ZAPIS 14/04/2023
Nominalni znesek:100.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:GEN/DISC CP 20230414 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 4
Druge bistvene sestavine: DRUGE BISTVENE SESTAVINE KOMERCIALNIH ZAPISOV:

- Upravičenec do izplačila glavnice je zakoniti imetnik komercialnega zapisa (ali pravice na komercialnem zapisu, ki mu daje pravico do izplačila glavnice), ki je dva delovna dneva pred dospelostjo vpisan v centralnem registru.

- Način in obdobje izplačila obveznosti:
Obveznosti iz naslova komercialnega zapisa so izplačane ob dospelosti dne 14. 04. 2023 v znesku nominalne vrednosti komercialnega zapisa. Izplačilo se izvede v celoti v enkratnem znesku v EUR. V vmesnem času komercialni zapisi ne izplačujejo obresti.
Če dan dospelosti obveznosti iz komercialnega zapisa ni delovni
dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru upravičencu do izplačila obveznosti iz komercialnega zapisa ne pripadajo obresti za čas od dospelostiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana