ENU04 SI0032503508

ISIN:SI0032503508
Oznaka VP:ENU04
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:5.9.2023
Matična ali KID št. izdajatelja:3341836
LEI:485100JKYTOLSC0LHH03
Izdajatelj:JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.
Naslov:Litijska cesta 263, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE, SLOVENIA
Ime VP:JAVNA RAZSVETLJAVA, KOMERCIALNI ZAPIS 03/09/2024
Nominalni znesek:10.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:630
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:ENU/DISC CP 20240903 UNSEC
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: - druge obveznosti izdajatelja:

Kot izhaja iz Sklepa o izdaji komercialnih zapisov, katerega je izdajatelj sprejel dne 01.8.2023.

- presečni dan za upravičenost do izplačila:

1 delovni dan pred dospetjem

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana