ERK01 SI0032503565

ISIN:SI0032503565
Oznaka VP:ERK01
Vrsta VP:Instrumenti denarnega trga
Prva izdaja:29.11.2023
Matična ali KID št. izdajatelja:2106884
LEI:485100ECMXNLP2NCT575
Izdajatelj:ErgoPharma d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):ErgoPharma proizvodnja d.o.o.
Naslov:Gaji 001, 3000 CELJE, SLOVENIA
Ime VP:ERGOPHARMA, KOMERCIALNI ZAPIS 26/11/2024
Nominalni znesek:10.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:300
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DYZUXR
FISN:ERP/DISC CP 20241126 UNSEC
Zajem podatka:23.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: - Predčasen odpoklic komercialnih zapisov zaradi kršitve:
Imetnik komercialnih zapisov ima pravico zahtevati predčasno izplačilo terjatev iz naslova komercialnih zapisov pred njihovo dospelostjo zgolj v primeru nastanka kršitve kateregakoli od določil iz 19. točke sklepa o izdaji (»Zaveze in omejitve izdajatelja v zvezi z izdajo komercialnih zapisov«), če izdajatelj kljub opominu imetnika komercialnih zapisov te kršitve ni odpravil v roku enega meseca, pod pogojem, da z zahtevanim predčasnim odpoklicem soglašajo imetniki najmanj 33 odstotkov vseh izdanih komercialnih zapisov.
V primeru navedene zahteve imetnikov za predčasno izplačilo komercialnih zapisov je izdajatelj dolžan v roku 14 dni (od dneva, ko je bila sporočena zahteva imetnikov za predčasni odpoklic, skupaj dokazilom o izpolnitvi pogojev iz predhodnega odstavka), vsem imetnikom komercialnih zapisov izplačati diskontiranoveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana